Divné matematické značení

Obecně používané

V této sekci je divné značení, které běžně používá mnoho matematiků/fyziků.

Jednorázové formální

V této sekci je divné značení, které používá jen nějaký konkrétní autor v konkrétním kontextu.

Jednorázové neformální

V této sekci je divné značení, které nebylo myšleno příliš vážně.

Výrazy

V této sekci jsou vtipné matematické výrazy, které ale nejsou důsledkem divného značení.