[REKLAMA]

Schmidtova hlava s vyznačenou vlnou Poznámky VOAF

Toto jsou moje poznámky z přednášek Vlnění, optiky a atomové fyziky (VOAF) na FJFI ČVUT. Měly by být celkem kompletní, místy chybí nějaké technické detaily. Pokud najdete chyby, kontaktujte mě prosím přes e-mail. Moje ostatní poznámky a další akademické záležitosti jsou tady.

Rozdíly ve značení

Některé věci značím jinak než přednášející, aby se zvýšila přehlednost. Zde je přehled těchto rozdílů.

Moje
značení
Značení
přednášejícího
Význam
XYX=YX je definováno jako Y
XYX=YY je definováno jako X
exp(x)exexponenciální funkce
f(x)2f2(x)mocnina funkce
fgradfgradient pole
fdivfdivergence pole
×frotfrotace pole
2ΔLaplaceův operátor
proto

Kontakt na přednášejícího

Josef Schmidt, schmijos@fjfi.cvut.cz, B146

Zdroje

Stránka přednášejícího

Přednášky z roku 2020 na YouTube

Organizace

Na poslední přednášce se píše test!

Na zkoušce je důležité rozumět, nikoliv se učit nazpaměť, malé chyby budou odpuštěny

Co je VOAF?

V

Vlnění (vlnové jevy) = fyzikální jevy nesvázané s konkrétní fyzikou

Skutečný fyzikální systém → zjednodušený model → matematizace (rovnice, zákony) → jevy → experimenty

Často z různých fyzikálních systémů vzniknou stejné rovnice

Jako model často použijeme jednoduchý mechanický systém (např. struna: ψ=0), poznatky z něj lze poté aplikovat na jiné systémy

Další modely: elektromagnetismus E=B=0, gravitace hμ=0

O

Fyzikální optika = interference, difrakce, polarizace

AF

Atomová fyzika = „limity klasické fyziky“ — jevy, které vlnová fyzika předpoví špatně: fotoefekt, stabilita atomů, vyzařování černého tělesa

Obsah

Aby nebyl dokument příliš dlouhý, tady jsou jednotlivé kapitoly odděleně: