Kanji - Země, Půda (Soil, Earth, Ground)

tsuchiKanji Karta 土 / Kanji flash card 土
Psaní, čtení a význam tohoto znaku, několik příkladů použití.

Writing, reading and meaning of this character, few examples of use.

tsuchi
tsuchi

Tags: