Socha buddhistického mnicha

Socha buddhistického mnicha

Na fotce vidíte sochu buddhistického mnicha, která pochází z Pákistánu. Zobrazuje buddhistického mniha, který podstoupil měsíční hladovku, aby dosáhl nirvány. Socha se nyní nachází v chrámu Kenčó-dži (建長寺 kenchou-ji) v Kamakuře. V chrámu bylo zakázáno fotit, ale nikomu to neříkejte Laughing out loud LOL