Psaní Katakany (Writing Katakana) RA, RI, RU, RE, RO

V minulé lekci jsme se naučili řadu MA, MI, MU, ME, MO. V této lekci se naučíme RA, RI, RU, RE, RO. In previous lesson we learnt how to write MA, MI, MU, ME, MO. We will study RA, RI, RU, RE, RO in this lesson.
RA
RI
RU
RE
RO
Tags: