back to homepage
Bretagne
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Úvod do kryptologie

Předmět má formu seminářů, na kterých některé příspěvky přednesu já a další přednášky už budou ve spolupráci s vámi, posluchači. Témata zpracujeme napůl, tj. minimálně dva týdny před příspěvkem si rozdělíme, kdo zpracuje kterou oblast daného tématu. K zapůjčení mám následující literaturu:

Dvakrát také oživíme hodinu implementací některých algoritmů.

Náplň předmětu:

  1. Klasická kryptologie
  2. Generátory pseudonáhodných čísel a jejich aplikace v kryptografii (proudové šifry) (11.3. Srbová)
  3. Blokové symetrické šifry, DES a jeho kryptoanalýza - DES Cracker (18.3. Franěk a Heller)
  4. Testování prvočíselnosti (25.3.)
  5. Asymetrická kryptografie - RSA, ElGamal, DH (8.4. Mrkos)
  6. Digitální podepisování pomocí asymetrické kryptografie (15.4. Klíma)
  7. Hašovací funkce - od algoritmu MD5 až po aktuální standard SHA-3 (29.4. Legerský)
  8. Kvantová kryptografie - Quantum Digital Signature (6.5. a 13.5. Pohanka a Maryška)
  9. Kryptografie v praxi (13.5.)

Podmínky udělení zápočtu
Účast na přednáškách (aspoň 10 přednášek ze 13) - docházka je k dispozici zde - a prezentace kvalitního (!) příspěvku.

back to homepage