back to homepage
Historie matematiky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Dějiny matematiky

Během prázdnin posílejte emailem Vaše zápočtové práce (recenze knihy či stručný historický úvod k Vaší výzkumné práci), ať Vám po přečtení mohu udělit zápočet. Samozřejmě se výzva týká jen těch, kteří nemají více než 3 absence.

Odevzdané referáty a recenze:

Předmět má formu seminářů, na kterých se svými příspěvky vystupují vyučující katedry matematiky (P. Ambrož, L. Balková, M. Krbálek, J. Mareš, Z. Masáková, E. Pelantová, S. Pošta, L. Vrána), ale i hosté - odborníci v oblasti historie matematiky (J. Baštinec, H. Durnová, M. Křížek, T. Lengyelfalusy, P. Pavlíková, Š. Porubský).
Program přednášek. Archiv abstraktů seminářů 17.2. , 24.2. , 3.3. , 10.3. , 17.3. , 24.3. , 31.3. , 7.4. , 21.4. , 28.4. a 5.5. .

Zazní témata z oblasti algebry, lineární algebry, teorie čísel, antické matematiky, analýzy, geometrie, arabské matematiky, informatiky, matematické logiky.

Vyhrazen bude i prostor pro vybrané příspěvky z řad posluchačů předmětu.

Podmínky udělení zápočtu
K získání zápočtu jsou nezbytné dvě věci:

  1. pravidelná účast (aspoň na 10 přednáškách ze 13), docházka zde ,
  2. buď vypracování referátu z historie tématu Vašeho výzkumu, nebo recenze nějaké knihy týkající se historie matematiky.

back to homepage