Publikační systém LaTeX (01PSL)

poslední změna: 06-05-2020

Hodinová dotace a umístění v rozvrhu

Skutečná hodinová dotace předmětu je 1+1.
Výuka probíhá následujícím způsobem:

přednáška: liché týdny výuky, čtvrtek 11:30–13:10, T301

cvičení: sudé týdny výuky, 2 možnosti:

  • čtvrtek 11:30–13:10, T301 (vlastní notebook!)
  • čtvrtek 17:30–19:10, T115 (PC učebna)

Podrobný sylabus

datum náplň předášky materiály
20.2. TeX a LaTeX, historie, způsob přípravy dokumentu. Hladká sazba. Sazba českého textu.  
27.2. [cv]: sazba textu, strukturovaný dokument, výčtová prostředí zadání
5.3. Tabulky. Poznámky pod čarou. Křížové odkazy.  
12.3.  
19.3. [cv]: tabulky zadání
26.3. Sazba matematiky.  
2.4. [cv]: základy sazby matematiky zadání
9.4. Matematika s kolekcí balíčků AMSLaTeX
16.4. [cv]: možnosti AMS-LaTeXu zadání

Zápočet

Existují dvě možnosti získání zápočtu:

  1. zápočtový test na posledním cvičení – studenti mají za úkol vysázet 1 stranu textu (obsahující vzorce a tabulku) podle předloženého vzoru,
  2. předvedení své bakalářské práce, výzkumného úkolu, diplomové práce, etc. vysázané v LaTeXu.

Literatura

Instalace LaTeXu pro Windows

  • LaTeXová distribuce MikTeX (download)
  • Textový editor, ideálně s nějakou rozumnou podporou LaTeXu
    • Srovnání LaTeX friendly editorů: wiki
    • nejpoužívanější: TeXnicCenter, TeXworks, WinShell