Základní kostra programu, výpis textu.

Klíčová slova: Pascal, Programování, kostra programu
Základní informace o programování v Pascalu:

 • V celém programu nezáleží na tom, jestli píšeme malá nebo velká pismena
 • Za každým řádkem musí být středník (Vyjímky budou popsány později).
 • Každý program musí obsahovat tuto základní kostru:

  Náš program vždy začíná slovem PROGRAM, za kterým uvedeme jeho jméno.
  Všechen kód píšeme mezi BEGIN a END, za poslendím příkazem END musí být tečka.

Nyní si uvedeme příkazy pro výpis textu na obrazovku:
Příkaz WRITE('něco'); vypíše na obrazovku text, který je uveden mezi apostrofy.

Příkaz WRITELN('něco');
vypíše na obrazovku text a skočí na nový řádek.

Na jednouchém programu si to předvedeme:

Program Vypis;
Begin
 writeln('Tohle je prvni program');      {1}
 write('abcdefg');              {2}
 writeln('hijkl');              {3} 
 writeln('mnopq');              {4}
end.

Program jsme si pojmenovali "Vypis", toto jméno se nesmí shodovat s žádným klíčovým slovem Pascalu (např. nesmíme pojmenovat program "END")

Mezi Begin a End píšeme kód.

Příkaz {1} vypíše text uvedený v apostofech a rovnou skočí na nový řádek.

Příkaz {2} vypíše část abecedy, ale kurzor zůstane za posledním písmenem, tj za g

Příkaz {3} bude pokračovat za písmenem g a dotiskne další část abecedy, pak skočí na nový řádek.

Poslední writeln tiskne na nový řádek a potom skočí na další řádek.

Výpis programu (toto dostaneme po spuštění programu):

Tohle je prvni program
abcdefghijkl
mnopq

Cvičení:

 • Zkuste různě zaměňovat příkazy write a writeln a sledujte, jak se výstup programu mění.
 • Přidejte několik dalších write a writeln s různým textem.
Tags: