back to homepage
Half Dome
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra (LNA1 a LAZ)

Aktuální informace

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednáška bude každý týden jedna (pro jednu paralelku v pondělí od 12h30 v KNE-107 a pro druhou paralelku v pátek od 9h30 v KN:A-214). Přednášející jsou Petr Ambrož a Ľubomíra Dvořáková. Cvičení bude také každý týden jedno. Rozvrh cvičení a přednášek najdete zde.

Studijní materiály

Teorie Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta Lineární algebra 1 (od Ľubomíry Balkové – loňské vydání nebo od Ľubomíry Dvořákové – letošní vydání). Skripta jsou teprve rok stará. Doporučuji vám zakoupit si je (dali jsme si s nimi práci a spolupracovali na nich předloňští prváci, tak se vám z nich jistě bude dobře učit). V nakladatelství ČVUT se během září objeví dotisk 500 kusů a v knihovně FJFI je k zapůjčení 120 kusů. Tady budu pouze zveřejňovat aktuální probíranou látku. Nyní jsou to soustavy lineárních algebraických rovnic a vektorový prostor.

Praxe Praktické počítání vás čeká na cvikách. Zde jsou k dispozici zadání cvičení i s výsledky. V nich je hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než se stihne na cvičení probrat. (Příklady doporučené k probrání jsou vyznačeny slovem cvičení.) Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsme cvičící i přednášející ochotni kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry.
Zadání: Řešení soustav LAR, vektorový prostor, lineární (ne)závislost, báze a dimenze, podprostor, lineární funkcionál a zobrazení, matice lineárního zobrazení. Další příklady si procvičujte ze sbírky. Je ovšem určena především pro předmět LAP. Pokud se chcete trénovat pouze na LNA1, vybírejte si z ní příklady přiměřené obtížnosti. Hlašte mi prosím nalezené chyby.

Podmínky získání zápočtu (LNA1)

Podmínkou získání zápočtu je docházka na cvičení a průběžná příprava na ně. Čeká nás 12 až 13 cvičení. Povoleny jsou pouze dvě neomluvené absence. Pokud máte absencí více, je třeba donést omluvenku od lékaře.

Podmínky získání zkoušky (LAZ)

Průběh zkoušky je popsán zde. Její průběh můžete ovlivnit body, které nasbíráte v semestru:

Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (LAZ) a nevyužili všechny tři pokusy, mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, zapíšu jim do indexu jejich výsledek z LAZ.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage