back to homepage
Historie matematiky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Dějiny matematiky

Předmět má formu seminářů, na kterých se svými příspěvky vystupují vyučující katedry matematiky, ale i hosté - odborníci v oblasti historie matematiky. Přednášky se konají v učebně 212 vždy ve středu od 11h30.

Příští přednáška 9.5.: Alena Šolcová: Po stopách Eukleidova algoritmu

Předběžný program na letní semestr 2012.

Archiv přednášek:
Historický vývoj geometrických transformací (2.5.)
O Fourierových řadách a těžišti matematiky (25.4.)
Z historie voleb a hlasování (11.4.)
Alan Turing (1912-1954): od vypočitatelných čísel k Turingově ceně (4.4.)
Prvočíselná dvojčata a jiné noční můry matematiků (28.3.)
Na koho to slovo padne... aneb z historie rozpočítávacích úloh (21.3.)
Tři pojetí kontinua (14.3.)
Historie řešení algebraických rovnic (7.3.)
Vladimír Vand (1911 - 1968) - zakladatel výpočetních metod v krystalografii (22.2.),
Paul Erdős - Muž, který miloval čísla (15.2.)

Podmínky udělení zápočtu
K získání zápočtu je nezbytná jediná věc: pravidelná účast (maximálně 3 absence). Docházka je zde. Upozorňuji, že se netolerují pozdní příchody (na přednáškách totiž často vystupují zvaní hosté a není vhodné, aby čtvrt hodiny čekali, než přestane "troušení" studentů).

back to homepage