back to homepage
Historie matematiky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Dějiny matematiky

Předmět má formu seminářů, na kterých se svými příspěvky vystupují vyučující katedry matematiky (P. Ambrož, L. Balková, M. Krbálek, J. Mareš, Z. Masáková, E. Pelantová, S. Pošta, L. Vrána), ale i hosté - odborníci v oblasti historie matematiky (J. Baštinec, M. Bečvářová, M. Křížek, P. Pavlíková, Š. Porubský, A. Slavík, A. Šolcová, D. Trkovská, J. Veselý).

Příští přednáška - prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc. Tři pojetí kontinua - se uskuteční 4.5. od 11h30 v T212. Archiv přednášek: 16.2., 23.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4. , 27.4. a slajdy z 27.4.

Zazní témata z oblasti algebry, lineární algebry, teorie čísel, antické matematiky, analýzy, geometrie, arabské matematiky, informatiky, matematické logiky. Program na letní semestr 2011.

Vyhrazen bude i prostor pro vybrané příspěvky z řad posluchačů předmětu.

Podmínky udělení zápočtu
K získání zápočtu jsou nezbytné dvě věci:

  1. pravidelná účast (maximálně 3 absence), docházku máte k dispozici zde,
    upozorňuji, že se netolerují pozdní příchody (na přednáškách totiž často vystupují zvaní hosté a není vhodné, aby čtvrt hodiny čekali, než přestane "troušení" studentů)
  2. buď vypracování referátu z historie tématu Vašeho výzkumu, nebo recenze nějaké knihy týkající se historie matematiky.

Vypracované referáty

back to homepage