Snobský hotel

Snobský hotel

Snobský hotel poblíž akvária ve Fukuoce. Myslím, že prajzy tam asi nebyly lidové.