Soubory ke stažení

Aktuální verze

Aktuální verze je 080501

Soubor MD5
Slax Konfigurator 080501 4659e6bf9abdadc51370d0bb99cbb77c
Slax Module Kreator 080501 74549db8b679962d73f0af00f87b2c76
Slax Tools LZM modul 6a949876108fa912a0d2cb2ce720b323
čeština pro Slax Konfigurator 9159f1d654120dc5572ec6d50379a10a
němčina pro Slax Konfigurator1 fe04e2e81840fa08adf99dd53777971c
demonstrační video2 4b3864baa2e2c00e2d0569bf66b96792

Starší verze

Soubor MD5
Slax Konfigurator 080318 0f786fa5d276c006fa7aee1caaa43e3c
Slax Module Kreator 080318 06b50122a73248e7447c67627da02c92
Slax Konfigurator 070521 f88e71f2f2d554b30dcf3c66ebe2abf5
Slax Module Kreator 070521 8bf50bece8d23287d137e3555196dc98
Slax Konfigurator 070501 61c232edaa1b4a67c71cfa5e6a52dab9
Slax Module Kreator 070501 3944083e10df16be8ffbba95d5b7cb0a

Seznam změn

Verze 080501

Verze 080318

Verze 070521

Verze 070501


1 autorem je Matthias Ebert, kterému tímto děkuji.

2 formát Ogg/Theora přehraje například VLC