Základní popis balíku Slax Tools

Slax je živá distribuce operačního systému GNU/Linux. Slax nabízí svým uživatelům možnost upravovat ISO obraz distribuce. Úpravy zahrnují přidávání a odebírání software (prostřednictvím tzv. modulů), přidávání vlastních dokumentů a v neposlední řadě i modifikaci procesu zavádění. Tyto úpravy ovšem vyžadují dobrou znalost práce s příkazovým řádkem, proto jsem v rámci své diplomové práce vytvořil grafické nástroje, které uživatele provedou procesem úpravy Slaxe.


Slax Tools se momentálně skládá ze dvou oddělených aplikací: Slax Konfigrator a Slax Module Kreator. Slax Konfigurator jsem vytvořil ve frameworku QT a slouží k úpravě ISO obrazu. Slax Module Kreator je KDE aplikace, která převádí nejpoužívanějí formáty linuxových balíčků na Slax moduly. Ačkoliv jsem obě aplikace vyvíjel pro Slax, je možné je použít také s jinými živými distribucemi založenými na Slaxu (například Scientific Linux). Inspirací mi byl program MySlax Creator od Martinja Starrenburga.

Obě aplikace podléhají podmínkám obecné veřejné licence (General Public Licence - GPL).

Slax Konfigurator

Slax Konfigurator pracuje jako interaktivní průvodce, který uživatele provádí jednotlivými kroky úpravy živé distribuce:

 1. Získání originálního média
 2. Správa předinstalovaných modulů
 3. Vytvoření vlastních modulů
 4. Přidání vlastních dokumentů
 5. Úprava parametrů zavaděče
 6. Zadání hesla pro uživatele root
 7. Nastavení síťové karty
 8. Upravení vzhledu
 9. Instalace na USB flash disk
 10. Vygenerování upraveného ISO obrazu
 11. Otestování vytvořeného ISO obrazu v Qemu
 12. Zápis ISO obrazu na CD
Slax Konfigurator na pozadí využívá řadu řádkových programů (jmenovitě například cdrecord nebo wodim pro zápis ISO obrazu, mkisofs pro vygenerování ISO obrazu, nebo sudo pro připojování ISO obrazu). Instalace na USB disk vyžaduje pro spuštění skriptu pod právy správce program kdesu.

Slax Module Kreator

Slax Module Kreator převádí RPM (Red Hat, Fedora, Mandriva). DEB (Debian, Ubuntu), TGZ (Slackware, KateOS) a TAR.GZ (Arch) balíky do podoby modulů používaných ve Slaxu. Součást výstupu tvoří i seznam závislostí převedených modulů. Také tato aplikace potřebuje ke své činnosti některé nástroje příkazové řádky (dpkg pro DEB balíky, rpm2cpio a cpio pro RPM balíky, tar pro TGZ a TAR.GZ balíky a mksquashfs pro všechny balíky).