back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Zkouška z lineární algebry 01LAZ

Zápočtová tabulka

Zde je k dispozici zápočtová tabulka:
1. část , 2. část , 3. část , 4. část , 5. část , 6. část , 7. část , 8. část , 9. část , 10. část a 11. část.
Tabulka také visí na nástěnce KM.

Zkouškové termíny během semestru

Písemná část zkoušky se bude konat vždy od 7:30 do 9:30 v posluchárně T201 následující dny:

Termín ústní části zkoušky se dozvíte po písemce.

Přihlášení na zkoušku během semestru

Na zkoušku se hlaste přes KOS . Počet studentů na jeden termín je maximálně 25. Přihlásit se můžete jedině se zápočtem! POZOR! Odhlásit se lze vždy nejpozději 2 dny předem, jinak termín propadá. Přihlásit se lze nejpozději den předem.

Zkouškové termíny ve zkouškovém období

Písemná část zkoušky se bude konat vždy od 8:00 do 10:00 v posluchárně T201 následující dny:

Ústní část zkoušky proběhne vždy následující den, tj. ve středu či v pátek. Místnost a čas budou sděleny během písemné části. Rezervujte si tedy na zkoušku vždy dva dny.

Přihlášení na zkoušku ve zkuškovém období

Na zkoušku se hlaste přes KOS . Počet studentů na jeden termín je maximálně 25. Přihlásit se můžete až poté, co Vám bude v KOSu zapsán zápočet, což by mělo být 22.12. POZOR! Přihlásit i odhlásit se lze vždy nejpozději den předem do 14 hodin, jinak termín propadá.

Písemná zkouška

Písemka se skládá z praktické a teoretické části: K výsledku praktické části zkouškové písemky jsou nejprve přičteny plusové body u těch z vás, kteří ze zápočtových testů nasbírali minimálně 36 bodů. Poté je aplikováno následující hodnocení:

Ústní zkouška

Zkoušejícím je doc. Emil Humhal. Ústní zkouška se týká jen teorie. Na jakoukoliv známku je požadována znalost všech vět a definic a lehčích důkazů (které ukazují, že jste pojmy skutečně pochopili) a dobrá orientace v probrané látce. Velmi dobře (B) umí teorii ten, kdo zná důkazy a prokáže perfektní orientaci v probrané látce. Hodnocení výborně (A) získá ten, kdo výborně ovládá vše probrané a nebojí se na základě zvládnuté látky dokázat či vyvrátit i nějaké nové tvrzení.

Přejeme vám hodně úspěchů!
back to homepage