back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení MA1 1.kruh

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z matematické analýzy. První cvičení proběhne 20.9. v čase 15:30 - 17:10 v učebně 209 na Trojance a druhé 23.9. v čase 11:30 - 13:10 v učebně 11 na Břehovce a tamtéž se budou cvičení ve stejných časech konat každé po a čt až do Vánoc.

Podmínky k získání zápočtu jsou následující:

  1. Účast. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Pozor! Do MA1 se započítávají absence z Úvodního kurzu. Pokud máte absencí více, je třeba donést omluvenku od lékaře.
  2. Získání aspoň 20 bodů z testů a malých písemek.

Testy budou celkem tři: 29.10., 26.11. a 3.1.2011 (pozor! druhý termín byl posunut!). Z každého testu lze získat maximálně 16 bodů, tedy celkově 48 bodů. Testy se budou psát společně, jejich čas a místo se dozvíte včas na přednášce a z nástěnky Katedry matematiky. Zapisovat na ně se budete přes KOS a s sebou na test je nutné přinést identifikační průkaz studenta ČVUT.

Obsahem 1. testu bude středoškolské opakování, matematická logika, zobrazení (včetně cyklometrických a hyperbolických funkcí), omezenost, supremum a infimum. Zadání ukázkového testu je k dispozici tady.

Obsahem 2. testu budou limity posloupností. Zadání ukázkového testu je k dispozici zde.

Obsahem 3. testu budou limity funkcí, derivace a vyšetřování funkcí. Zadání ukázkového testu je k dispozici zde.

Malé písemky se budou psát na začátku čtvrtečních cvičení. Nedají se nahrazovat. Doporučuji proto chodit včas! Jejich náplní bude aktuálně probíraná látka a cílem tedy přimět Vás k systematické přípravě. Z malých písemek bude možno získat 0 až 9 bodů za semestr.

Zápočet do indexu i do KOSu zapisuje přednášející.

Informace o zkoušce:

Pokud získáte zápočet, jsou zápočtové testy automaticky Vaší písemnou částí zkoušky. Ovlivňují tedy i Vaši známku ze zkoušky. Teoretická část zkoušky z MA1 je ústní a proběhne standardně ve zkouškovém období. Na zkouškové termíny se přihlašujte přes KOS. Známka A, B či C obdržená ze zkoušky z MA1 opravňuje k účasti na zkoušce z MAA2 v letním semestru. K účasti na zkoušce z MAB2 je nutné mít složenu zkoušku z MA1.

Zde je k dispozici docházka a výsledky písemek a celkové hodnocení.

Studijní materiály:

Předpokládá se systematická příprava na cvičení. Proto máte na této stránce k dispozici zadání cvičení (je na nich uveden rok 2009, ale jelikož se nemění, ničemu to nevadí). V úvodu je vždy shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Pelantová, Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy a Mareš, Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy - diferenciální počet. Zadání cvičení (pořadí týdnů je jen orientační): 1. týden , 2. týden , 3. týden , 4. týden , cyklometrické a hyperbolické funkce , 6. týden , 7. týden , 8. týden , 9. týden , 10. týden , 11. týden , 11. a 12. týden , 12. týden , 13. týden , 14. týden .

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage