back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení MA1 7.kruh

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z matematické analýzy. První cvičení proběhne 21.9. v čase 9:30 - 11:10 v učebně 208 na Trojance a druhé 25.9. v čase 9:30 - 11:10 v učebně 211 na Trojance a tamtéž se budou cvičení ve stejných časech konat každé po a pá až do Vánoc.

Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu jsou následující:

  1. Účast. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Pokud máte absencí více, je třeba donést omluvenku od lékaře.
  2. Získání aspoň 20 bodů z testů a malých písemek.

Testy budou celkem tři: 21.10. (cca), 18.11. (cca) a 4.1.2010 (určitě). Z každého testu lze získat maximálně 16 bodů, tedy celkově 48 bodů. Testy se budou psát společně, jejich čas a místo se dozvíte včas na přednášce a z nástěnky Katedry matematiky. Zapisovat na ně se budete přes KOS a s sebou na test je nutné přinést identifikační průkaz studenta ČVUT.

Obsahem 1. testu bude středoškolské opakování, matematická logika, zobrazení (včetně cyklometrických a hyperbolických funkcí), omezenost, supremum a infimum. Zadání ukázkového testu je k dispozici tady.

Obsahem 2. testu budou limity posloupností. Zadání ukázkového testu je k dispozici zde.

Obsahem 3. testu budou limity funkcí, derivace a vyšetřování funkcí. Zadání ukázkového testu je k dispozici zde.

Malé písemky se budou psát náhodně na začátku některých cvičení. Nedají se nahrazovat. Doporučuji proto chodit včas! Jejich náplní bude aktuálně probíraná látka a cílem tedy přimět Vás k systematické přípravě. Z malých písemek bude možno získat 0 až 9 bodů za semestr.

O známce klasifikovaného zápočtu rozhodne přednášející na základě získaných bodů. Na zkoušku z předmětu 01MAP se lze přihlásit až po získání klasifikovaného zápočtu z 01MA1. Zde je k dispozici docházka a výsledky písemek a celkové hodnocení.

Předpokládá se systematická příprava na cvičení. Vždy před víkendem naleznete na této stránce zadání cvičení na další týden. V něm bude hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání budou obsahovat více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Pelantová, Vondráčková: Cvičení z matematické analýzy. K nahlédnutí jsou zadání na první dva týdny cvičení 1. týden , 2. týden , 3. týden , 4. týden , cyklometrické a hyperbolické funkce , 6. týden , 7. týden , 8. týden , 9. týden , 10. týden , 11. týden , 11. a 12. týden , 12. týden , 13. týden , 14. týden .

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage