back to homepage
Nepal
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení MAB4 5.kruh

Všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z matematické analýzy jsou shrnuty na stránkách Milana Krbálka. Cvičení máme v učebně T201 v pondělí v čase 13:30 - 15:10 a ve středu v učebně T210 v čase 13:30 - 15:10.

Zde je k dispozici docházka a vaše bodové skóre.

Kromě minitestů můžete body získávat za:

  1. řešení vybraných úloh během cvičení
  2. domácí úkoly: 1 bod za 3 správně vyřešené domácí úkoly
  3. samostatné počítání z učebnice: 1 bod za 10 správně vyřešených příkladů se srozumitelně popsaným výpočtem
    • odevzdávejte úlohy vždy po 10 - k získání bodu musí být všechny správně
    • neodevzdávejte příklady, které se řešily na cvičení nebo jsou vyřešené v učebnici nebo jsou příliš jednoduché

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage