back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení LA1 1.kruh

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z lineární algebry. První cvičení proběhne 8.10.2010 v čase 11:30-13:10 v učebně 212 na Trojance a tamtéž se bude konat každý týden až do Vánoc. Uskuteční se 9-10 cvičení.

Podmínkou získání zápočtu je nasbírání dostatečného počtu bodů.
Za co se body získávají nebo naopak ztrácí?

K získání zápočtu je třeba nasbírat aspoň 16 bodů (ze 44 možných).

Zde je k dispozici docházka a výsledky písemek a celkové hodnocení od cvičící .

Předpokládá se ovládání látky z Úvodního kurzu (polynomy) a systematická příprava na cvičení. Proto máte na této stránce k dispozici zadání všech cvičení. V nich je hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání obsahují více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie. Zadání cvičení je k dispozici zde (pořadí týdnů je jen orientační, nenechte se zmást rokem 2009 - zadání se nezměnila): 1. týden , 2. týden , 3. týden a 4. týden , 5. týden a od 6. týdne až do Vánoc . Další příklady podobné těm ze cvík máte zde.

Skripta k zimnímu (i letnímu semestru) jsou k dispozici na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 1(Algebra 2). A kdo má problémy s formálním jazykem matematiky, možná mu pomůže následující text od pana Olšáka.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage