back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení LA1 7.kruh

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z lineární algebry. První cvičení proběhne 6.10.2009 v čase 7:30-9:10 v učebně 209 na Trojance a tamtéž se bude konat každý týden až do Vánoc. Uskuteční se 9-10 cvičení.

Podmínkou získání zápočtu je nasbírání dostatečného počtu bodů.
Za co se body získávají nebo naopak ztrácí?

K získání zápočtu je třeba nasbírat aspoň 16 bodů (ze 44 možných). O známce klasifikovaného zápočtu rozhodne přednášející na základě získaných bodů. Zde je k dispozici docházka a výsledky písemek a celkové hodnocení od cvičící .

Předpokládá se ovládání látky z úvodního kurzu (polynomy) a systematická příprava na cvičení. Vždy před víkendem naleznete na této stránce zadání cvičení na další týden. V něm bude hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání budou obsahovat více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost, které jsou určeny spíše zájemcům o matematické směry. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie. Zadání cvičení je k dispozici zde: 6.10., 13.10., 23.10. a 27.10., 3.11. a 24.11. až do Vánoc .

Skripta k zimnímu (i letnímu semestru) jsou k dispozici na stránce doc. Humhala pod názvem Algebra 1(Algebra 2). A kdo má problémy s formálním jazykem matematiky, možná mu pomůže následující text od pana Olšáka.

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage