back to homepage
Calanques
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Cvičení LAB2 SOFE

Poslední dvě cvičení proběhnou bez obvyklé týdenní přestávky, tj. 6.5. a 13.5.

Na této stránce najdete všechny potřebné informace k úspěšnému absolvování cvičení z lineární algebry. První cvičení proběhne 25.2.2010 v čase 11:30 - 13:10 v učebně 205 na Trojance a tamtéž se bude konat každý druhý týden až do půlky května. Uskuteční se 6 - 7 cvičení.

Podmínkou získání zápočtu je nasbírání dostatečného počtu bodů.
Za co se body získávají nebo naopak ztrácí?

Celkem lze tedy získat maximálně 45 bodů. Na zápočet jich je třeba třetina, tedy 15 bodů. Kdo přesáhne limit 40 bodů, přičte se mu za každý bod navíc 1 bod k praktické části zkouškové písemky. Kdo získal zápočet minulý rok, má odpuštěna cvičení, ovšem musí si napsat zápočtové písemky a získat minimálně 15 bodů.

Zde je k dispozici docházka.

Vždy před víkendem naleznete na této stránce zadání cvičení na další týden. V něm bude hned v úvodu shrnuto, co z teorie máte znát. Zadání budou obsahovat více příkladů, než stihneme probrat. Doporučuji tedy, abyste si zbylé příklady vyřešili za domací úkol. Pečlivě vyřešené nebo alespoň promyšlené příklady jsem ochotná kontrolovat. V zadání bude vždy i několik úloh pro zajímavost. Samozřejmě doporučuji počítat i další příklady ze skript Jiřího Pytlíčka: Cvičení z algebry a geometrie. Zadání cvičení jsou k dispozici zde: 1. cvičení , 2. cvičení , 3. cvičení , 4. cvičení , 5. cvičení .

Přeji vám hodně úspěchů!

back to homepage