back to homepage
Tioga Lake
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ

Lineární algebra plus (LAP)

Organizace: Přednášky a cvičení (povinná !)

Přednášky a cvičení začínají od pátého týdne výuky a každý týden je jedna přednáška a jedno cvičení. Přednášející je prof. Pavel Šťovíček.

Studijní materiály

Teorie

Hlavním zdrojem jsou přednášky. V jejich průběhu si dokážete některé věty, které budou v rámci LNA1 ponechány bez důkazu. Dále některé partie proberete oproti LNA1 do větší hloubky (lineární funkcionály a zobrazení) a některé proberete oproti LNA1 zcela navíc (lineární variety, konvexní množiny, Frobeniova věta). Pro studium LAP používejte stejná skripta jako pro LNA1, tedy Ľ. Balková: Lineární algebra 1, resp. dotisk Ľ. Dvořáková: Lineární algebra 1. Ve skriptech jsou partie určené pouze pro LAP označeny hvězdičkou. Měli byste tedy do konce semestru kompletně (včetně všech důkazů) látku ze skript ovládat.

Praxe

Zadání ke cvičením zde máte k dispozici: Soustavy LAR s parametry, LN a LZ vektorů, dimenze, báze a podprostory, podprostory a variety, duální prostor, lineární zobrazení, lineární zobrazení a variety. Další příklady si procvičujte ze sbírky. Hlašte mi prosím nalezené chyby.

Podmínky získání zápočtu a zkoušky (LAP)

K získání zápočtu je třeba získat kladný počet bodů od cvičícího (body pak zúročíte i u zkoušky) a dovolena je jedna absence na cvičení. Cvičící LAP vám za aktivitu mohou udělit až 5 bodů.

Zkouška (jak známo) je velmi obtížná a doporučuji tedy, abyste se průběžně během semestru připravovali. Máte šanci získat výhodu ke zkouškové písemce: Tyto body pak budou nejvýhodnějším možným způsobem započteny k výsledku písemky. Písemná část zkoušky má 100 minut. Ze 3 příkladů (každý za 10 bodů) je třeba spočítat alespoň 1,5 a mít alespoň 1 příklad úplně správně numericky. Složení písemky: vždy jeden příklad z lineární geometrie a aspoň jeden příklad z lineárních zobrazení, zbývající příklad pak může být z libovolné probrané partie. Z teorie je třeba znát všechny věty a definice a lehčí důkazy a na lepší známku i všechny těžší důkazy. Upozorňuji, že i studenti, kteří již mají hotovou zkoušku z Lineární algebry 1 (LAZ) mohou jít na zkoušku z Lineární algebry plus (LAP). Samozřejmě za podmínky, že z LAP získali zápočet. Teprve pokud v LAP neuspějí, bude jim do indexu zapsán jejich výsledek z LAZ. POZOR! Pokusy u zkoušek LAZ a LAP se sčítají. Dohromady máte tři.

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage