back to homepage
ptáci
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       SOČ

Diskrétní matematika 3 (DIM3)

Obsah seminářů

Generující funkce (obyčejné a exponenciální), pravidla pro počítání s nimi. Řešení lineárních a nelineárních diferenčních rovnic, vyčíslování sum pomocí generujících funkcí. Aplikace generujících funkcí v teorii čísel a v teorii grafů. Stirlingova a Bellova, Bernoulliho, Catalanova čísla.

Podmínky udělení zápočtu

Jsou celkem tři:

Literatura

Přeji vám hodně úspěchů!
back to homepage