back to homepage
Historie matematiky
Publications       CV       Výuka       Photoalbum       Etudier en France       SOČ       Cestovatelské besedy

Dějiny matematiky

Předmět má formu seminářů, na kterých se svými příspěvky vystupují vyučující katedry matematiky, ale i hosté – odborníci v oblasti historie matematiky. Přednášky se konají v učebně 212 vždy ve čtvrtek od 13h30.

Archiv přednášek:

Podmínky udělení zápočtu
K získání zápočtu je nezbytná jediná věc: pravidelná účast (maximálně 2 absence). Docházka je k dispozici zde. Upozorňuji, že se netolerují pozdní příchody (na přednáškách totiž často vystupují zvaní hosté a není mi milé, když je ruší postupné "troušení" studentů).

back to homepage