Publikační systém LaTeX (01PSL)

poslední změna: 18-05-2018

Hodinová dotace a umístění v rozvrhu

Skutečná hodinová dotace předmětu je 1+1. Výuka probíhá následujícím způsobem:

přednáška: liché týdny výuky, pátek 13:30–15:10, T301

cvičení: sudé týdny výuky, 2 možnosti:

  • středa 15:30–17:10, T115 (PC učebna)
  • pátek 13:30–15:10, T301 (vlastní notebook!)

Podrobný sylabus

týden náplň předášky materiály
1. TeX a LaTeX, historie, způsob přípravy dokumentu. Hladká sazba. Sazba českého textu.  
2. [cv]: sazba textu, strukturovaný dokument, výčtová prostředí zadání
3. Tabulky.  
4. [cv]: tabulky zadání
5. Sazba matematiky. Křížové odkazy.  
6.  
7. [cv]: základy sazby matematiky zadání
7. Matematika s kolekcí balíčků AMSLaTeX, seznam použité literatury AMSLaTeX, reference
8. [cv]: možnosti AMS-LaTeXu zadání
9. Grafika
10. [cv]: grafika, seznam použité literatury zadání
11. Tvorba prezentací – balíček beamer beamer
12. zápočtový test zadání

Zápočet

Existují dvě možnosti získání zápočtu:

  1. zápočtový test na posledním cvičení – studenti mají za úkol vysázet 1 stranu textu (obsahující vzorce a tabulku) podle předloženého vzoru,
  2. předvedení své bakalářské práce, výzkumného úkolu, diplomové práce, etc. vysázané v LaTeXu.

Literatura

Instalace LaTeXu pro Windows

  • LaTeXová distribuce MikTeX (download)
  • Textový editor, ideálně s nějakou rozumnou podporou LaTeXu
    • Srovnání LaTeX friendly editorů: wiki
    • nejpoužívanější: TeXnicCenter, TeXworks, WinShell