Software
 
Zobrazovač fraktálů

Popis:

Program slouží pro zobrazování mandelbrotovy množiny a množin juliových. Množiny lze přibližovat, měnit barvy, ukládat obrázky. Dále je možné zkoumat posloupnosti pro jednotlivé body. V grafu lze vykreslit posloupnost absolutních hodnot nebo posloupnost v komplexní rovině.

Operační systém:

Program je napsán v Borland C-Builderu 5 a zkompilován pro Microsoft Windows ®.

Ovládání:

Stiskem a držením levého tlačítka v hlavním okně (mandelbrotova množina) a následném tažení myší se nakreslí obdélník, jehož obsah bude po uvolnění tlačítka zvětše do celého okna.
To samé lze i v okně pro juliovy množiny.
Stiskem pravého tlačítka v okně s mandelbrotovou množinou, se zobrazí další okno, ve kterém se zobrazí juliova množina odpovídací bodu, kde bylo stisknuto pravé tlačítko.

Pro zobrazení okna s grafy posloupností stiskněte klávesu CTRL+levé tlačítko myši.

2 2 2

DOWNLOAD: fractal.zip (1 089 583 B)

 

Animátor juliových množin

Popis:

Program plynule (náhodně) mění konstantu pro výpočet juliových množin a v reálném čase je zobrazuje. Zárověn množinu náhodně zmenšuje a zvětšuje a mění zobrazovaný výřez komplexní roviny. Slouží tedy jako spořič obrazovky.

Operační systém:

Program je napsán ve Microsoft Visual studiu v C++, používá grafickou knihovnu SDL. K dispozici je zdrojový kód, tak si ho každý může zkompilovat sám pro svůj systém.

DOWNLOAD: Zdrojový kód: anim_src.zip (2 406B)
  EXE soubor (Windows): anim.zip (102 207 B)

 

 

Spořič obrazovky pro windows

Popis:

Program dělá úplně to samé co animátor juliových množin, pouze je vytvořen jako spořič obrazovky pro MS Windows. V programu jsou využívány služby knihovny DirectDraw, proto je třeba mít nainstalován DirectX alespoň verze 7.

Operační systém:

Microsoft Windows + DirectX 7 a výš

DOWNLOAD: SCR soubor (Windows): scrsaver.zip (24 276 B)

 

 

 
[ Mandelbrotova množina ] [ Juliovy množiny ] [ Rešeršní přáce ] [ Software ]
   

Valid HTML 4.01!