Očista

Očista

Jako obvykle, před vstupem na svaté místo umýt ruce a vypláchnout pusu.

Tags: