DB 🚬

kDB=8xDB=30\displaystyle k_\text{DB} = 8 \qquad \displaystyle x_\text{DB} = 30
Co to je? Na každé přednášce s Dr. Břeněm jsem počítal, kolikrát zakašlal (kDBk_\text{DB}) a zachrchlal (xDBx_\text{DB}), abych poukázal na škodlivost kouření.

Stokesova věta

Adl=SrotAdS\oint \vec A {\mathrm d\vec l} = \int_S \operatorname{rot} \vec A {\mathrm d\vec S}

Diferenciální rovnice

Příklad. u˙=αu\dot u = \alpha u

Řešte pro u(t)u(t).

Řešení. dudt=αu\frac{\mathrm du}{\mathrm dt} = \alpha u duu=αdt(separace promeˇnnyˊch)\frac{\mathrm du}{u} = \alpha {\mathrm dt} \tag{separace proměnných} ln(u)=αt+C1(zintegrovaˊnıˊ obou stran)\ln(u) = \alpha t + C_1 \tag{zintegrování obou stran} ln(u)=α(t+t0)\ln(u) = \alpha (t + t_0) u=exp(α(t+t0))u = \exp(\alpha (t + t_0))

Lineární diferenciální rovnice

a2x¨+a1x˙+a0x+b=f(t)a_2 \ddot x + a_1 \dot x + a_0 x + b = f(t)
Příklad (pohybová rovnice pružiny). mx¨=kxm \ddot x = - k x x¨+kmx=0\ddot x + \frac{k}{m} x = 0
Řešení. x=Cexp(λt),x˙=λCexp(λt),x¨=λ2Cexp(λt)x = C \exp(\lambda t), \dot x = \lambda C \exp(\lambda t), \ddot x = \lambda^2 C \exp(\lambda t) λ2Cexp(λt)+kmCexp(λt)=0\lambda^2 C \exp(\lambda t) + \frac{k}{m} C \exp(\lambda t) = 0 λ2+km=0(charakteristickaˊ rovnice)\lambda^2 + \frac{k}{m} = 0 \tag{charakteristická rovnice} λ1,2=±ikm\lambda_{1,2} = \pm i \sqrt{\frac{k}{m}} x1,2=C1,2exp(±ikmt)(partikulaˊrnıˊ rˇesˇenıˊ)x_{1,2} = C_{1,2} \exp\left(\pm i \sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \tag{partikulární řešení} x=C1exp(ikmt)+C2exp(ikmt)(obecneˊ rˇesˇenıˊ)x = C_1 \exp\left(i \sqrt{\frac{k}{m}} t \right) + C_2 \exp\left(- i \sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \tag{obecné řešení}

Po nalezení obecného řešení chceme najít takové, aby platily počáteční podmínky; k tomu stačí si do vztahů pro x,x˙,x¨x, \dot x, \ddot x dosadit konkrétní hodnoty a vyřešit vzniklou rovnici. Chceme-li x(t=0)=x0,x˙(t=0)=0x(t=0) = x_0, \dot x(t=0) = 0, vyjde C1=C2=x02C_1 = C_2 = \frac{x_0}{2}.

x=x02(exp(ikmt)+exp(ikmt))x = \frac{x_0}{2} \left(\exp\left(i \sqrt{\frac{k}{m}} t \right) + \exp\left(- i \sqrt{\frac{k}{m}} t \right)\right) x=x0cos(kmt)x = x_0 \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right)

Taylorův rozvoj (Taylorova řada)

f(x)=n=0f(n)(x0)(xx0)nn!f(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(x_0) (x - x_0)^n}{n!} sin(x)=n=0(1)nx2n+1(2n+1)!\sin(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} cos(x)=n=0(1)nx2n(2n)!\cos(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} exp(x)=n=0xnn!\exp(x) = \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!} exp(ix)=cos(x)+isin(x)\exp(ix) = \cos(x) + i \sin(x)