Úvod do teoretické informatiky (01UTI)

poslední změna: 02-04-2020

Anotace

Základní oblasti teoretické informatiky:
1) Jazyky a automaty – konečné automaty, regulární jazyky a vyhledávání, zásobníkové automaty, bezkontextové jazyky, Turingovy stoje.
2) Složitost algoritmů – algoritmus, výpočetní složitost, třída P, základy NP-úplnosti.

Podrobný sylabus a příklady k procvičení

Pozn. příklady v každém souboru jsou rozdělené na dvě části. První část příkladů jsou základní typy příkladů ověřující vaše pochopení látky dané přednášky. Příklady označené vykřičníkem jsou o něco složitější, předkládané k zamyšlení.
Písemná záverečná zkouška z předmětu bude z 80% tvořena příklady prvního typu, ze 20% příklady druhého typu.

datum náplň předášky
17.2. Množiny a operace s nimi. Abeceda a jazyk. Operace s formálními jazyky.
Příklady k procvičení: cv1.pdf
24.2.
28.2. Definice konečného automatu, jazyk rozeznávaný automatem. Neprázdnost a nekonečnost jazyka rozeznávaného automatem.
Příklady k procvičení: cv2.pdf
9.3. Sjednocení, průnik a doplněk rozeznávaných jazyků. Nedeterministické automaty.
Příklady k procvičení: cv3.pdf
16.3.– Bezkontaktní výuka, materiály zveřejňované v MS TEAMS.

Literatura

  • J. Mareš. Jazyky, gramatiky a automaty. Skriptum ČVUT, 2011.
  • V. Majerech. Úvod do složitosti a NP-úplnosti. link
  • O. Carton. Langages formels, calculabilité et complexité. Vuibert, 1993.