Vedení studentských prací

poslední změna: 06-03-2020

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

 • Ondřej Kadlec (obor MI)
  bak. práce: Palindromy ve slovech kódujících výměnu tří intervalů
 • Eduard Šubert (obor MINF)
  výz. úkol: Voronoiova dláždění kvazikrystalů s dvanáctičetnou symetrií

2014/2015

 • Eduard Šubert (obor MINF)
  výz. úkol: Voronoiova dláždění kvazikrystalů s dvanáctičetnou symetrií
 • Václav Jiříček (obor MINF)
  výz. úkol: Kreslení Rauzyho grafů

2013/2014

 • Eduard Šubert (obor SIMI)
  bak. práce: Voronoiova dláždění a Cut-and-Project množiny
 • Alina Galeeva (obor PRAK)
  bak. práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech

2010/2011

 • Karel Jedlička (obor MM)
  výz. úkol: Rozklad grafu řídícího toku
 • Ekhlas Alqadasi (obor PRAK)
  bak. práce: Reprezentace přirozených čísel v lineárních rekurentních systémech

2009/2010

 • Daniel Dombek (obor MM)
  dip. práce: Beta-numerační soustavy se zápornou bází
 • Karel Jedlička (obor MM)
  bak. práce: Ekvivalence v grafu kontrolního toku
 • Marek Honzírek (obor SI)
  bak. práce: Dominance v grafu kontrolního toku
 • Milan Kočica (obor PRAK)
  bak. práce: Rauzyho grafy nekonečných slov

2008/2009

 • Daniel Dombek (obor MM)
  výz. úkol: Aritmetika kvadratických beta-celých čísel
 • Nina Marinová (obor PRAK)
  bak. práce: Charakteristiky nekonečných slov
  program (www)
 • Lucie Smrčková (obor PRAK)
  bak. práce: Stromy palindromů v nekonečných slovech

2007/2008

 • Daniel Dombek (obor MM)
  bak. práce: Poziční numerační systémy s rozšířenou abecedou
 • Miroslav Bulušek (obor PRAK)
  bak. práce: Vizualizace úlohy maximálního párování

2006/2007

 • Jiří Hofman (obor TS)
  dip. práce: Stromy faktorů v nekonečných slovech
  program (.zip)