Click here to start

Table of contents

Titulek

Obsah

Vlastnosti mailové brány

Příjem/odesílání mailů

Konfigurace mailové brány 1

Konfigurace mailové brány 2

Postfix restrictions 1

Postfix restrictions 2

Postfix restrictions 3

Postfix restrictions 4

Postfix přepis adres

Postfix parametry

Amavis 1

Amavis 2

Antivir

Značkování spamu

OpenLDAP

OpenLDAP synchronizace 1

OpenLDAP synchronizace 2

OpenLDAP synchronizace 3

OpenLDAP přístup

OpenLDAP authentizace

OpenLDAP addressbook

Testování funkčnosti

Lokální mailserver 1

Lokální mailserver 2

Lokální mailserver - postfix & sendmail

Lokální mailserver - sendmail

Hardwarové nároky 1

Hardwarové nároky 2

Plány do budoucna

Author: Petr Vokáč

E-mail: vokac@kmlinux.fjfi.cvut.cz

Download presentation (SXI)

Download presentation (PDF)