PRAK

stránka k předmětům BPPR a SBAK

AKTUALITY

 • 16.3. 2011 proběhne seminář PRAK, prezentace si připraví: T. Vyskočilová a J. Zapletal.
 • Nová šablona pro bakalářskou práci níže ke stažení!
 • Harmonogram únorového termínu SZZ.

TERMÍNY

INFO

Zadávání Bc. prací

 • Zadání bakalářské práce je nutno odevzdat v předepsaném termínu garantovi zaměření PRAK. Témata vybírejte zde nebo zde či po osobní konzultaci s Vámi osloveným školitelem. Témata vypsaná školiteli mimo KM nejprve konzultujte s garantem zaměření.
 • Příprava a editace zadání bakalářské práce se provádí zde.
 • Vzor zadání bakalářské práce.
 • Bakalářská práce studentů zaměření PRAK je psána v anglickém jazyce!
 • LaTeXová šablona pro přípravu bakalářské práce (zip).
 • Detailní informace k zadávání Bc. prací naleznete zde.

Seminář bakalářské práce (SBAK)

 • Cílem semináře je seznámit posluchače se základními povinnostmi, které musejí splnit, aby byli připuštěni k obhajobě bakalářské práce. Diskutovány budou zásady prezentace vědeckého výzkumu či bakalářské práce. Student v rámci semináře prezentuje zadané téma ze základů matematické analýzy a na konci semestru prezentuje vlastní bakalářský projekt, (resp. jeho část) podobně, jak bude prezentován při samotné obhajobě. Vystoupení jsou pak hodnocena ostatními posluchači a vedoucím semináře.
 • Seminář probíhá v rámci semestru nepravidelně a jeho termíny budou včas oznámeny vedoucím semináře.
 • Seminář je vypsán pro letní semestr, ovšem v případě, že budou ke státní závěrečné zkoušce na únorový termín přihlášeni studenti, seminář proběhne i v semestru zimním (v možné kombinaci se semináři 01BSEM a 01DSEM).

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

 • Obhajoba bakalářské práce (tedy prezentace a následná diskuse k ní) probíhá v anglickém jazyce.
 • Ústní zkoušky se při státní závěrečné zkoušce konájí v českém jazyce.
 • Posudky (školitele i oponenta) jsou vypracovávány v českém i anglickém jazyce.

© Matěj Tušek (garant zaměření PRAK) kontakt