Kvantová fyzika (02KFA)

Přednášky probíhají v úterky od 9:30 v učebně B-11 a mají trvání čtyř vyučovacích hodin. Cvičení jsou ve středy od 13:30 také v B-11. Konzultace jsou pro případné zájemce dostupné po domluvě v pondělí a čtvrtky 13:30 – 15:10, kontaktujte mne prosím po MS Teams.

Literatura k přednášce: J. Blank, P. Exner, M. Havlíček – Lineární operátory v kvantové fyzice (Karolinum, Praha, 1993). Dobrovolný materiál pro zájemce o hlubší nebo jiné vysvětlení; ke zkoušce nebude potřeba nic nad rámec výkladu.