Praktická čeština a rétorika
 
Sylabus PCESR
 
Pokyny pro písemnou část zkoušky a zápočtové testy:
 

Vyšší kurz, tj. například při třísemestrálním kurzu kurz 2, resp. 3, lze uzavřít pouze tehdy, byl-li uzavřen kurz nižší. Pro úspěšné absolvování písemky stačí získat 60% z možných bodů a překlad z češtiny do němčiny musí být zvládnut na 50%. Jestliže není splněna tato druhá podmínka a celkový počet procent je 60%, není udělen zápočet a student píše překladová cvičení ještě jednou, avšak dvakrát většího rozsahu. K písemce je třeba se přihlásit alespoň den předem a omluvit se rovněž den předem, jinak termín propadá. Na ústní zkoušku je také zapotřebí přihlásit se, resp. omluvit se, jeden den předem. Včas neomluvený termín propadá.

 
Materiály pro výuku:
 
PraktickaCestina.pdf      Praktická čeština a rétorika
  © 2011 Kristýna Kaslová