PGS
 

Výuka doktorandů - němčina mírně pokročilí - probíhá v úterý od 9:30 do 11:10 - tj. letní semestr 2010/11

 
Sylaby PGS
 
Pokyny pro písemnou část zkoušky a zápočtové testy:
 

Vyšší kurz, tj. například při třísemestrálním kurzu kurz 2, resp. 3, lze uzavřít pouze tehdy, byl-li uzavřen kurz nižší. Pro úspěšné absolvování písemky stačí získat 60% z možných bodů a překlad z češtiny do němčiny musí být zvládnut na 50%. Jestliže není splněna tato druhá podmínka a celkový počet procent je 60%, není udělen zápočet a student píše překladová cvičení ještě jednou, avšak dvakrát většího rozsahu. K písemce je třeba se přihlásit alespoň den předem a omluvit se rovněž den předem, jinak termín propadá. Na ústní zkoušku je také zapotřebí přihlásit se, resp. omluvit se, jeden den předem. Včas neomluvený termín propadá.

 
Materiály pro výuku:
 
1-Texte.pdf     
2-Verben.pdf     
3-Nebensatze.pdf     
4-Adjektive.pdf     
5-Prapositionen.pdf     
  © 2011 Kristýna Kaslová