Kanji to Image

Zadejte text v hiraganě, katakaně nebo kanji. Po stisku OK se vygenerují obrázky zadaného text v hezkých fontech. Pozn. některé znaky ve fontech nejsou, takže se nezobrazí (např. BUTA (prase)).

Input some text in hiragana, katakana or kanji and press OK. The text will be converted to images in nice fonts. Some characters are missing in the fonts so these will not be displayed (e.g. BUTA (pig)).

Text:

Size:

http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/~pauspetr

Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional