Mizející Torch

Mizející Torch

Po čase náhrady lidí - Torch - zmizí.