Proměnné

Klíčová slova: Pascal, Programování, proměnné
Proměnná znamená místo v paměti počítače, které si pojmenujeme nějakým jménem a do kterého si mužeme uložit informaci (tj. počítač si hodnotu jakoby zapamatuje). Můžeme si to představit jako když máme šuplíky, které jsou označeny jmény a do kterých strkáme vždy jen jednu věc Smiling

Když chceme v našem programu použít nějakou proměnnou (chceme, aby si počítat uložil nějakou hodnotu do paměti), musíme nejprve říci, aby v paměti vyhradil určité místo. V Pascalu je to příkazem VAR, který MUSÍ být mezi klíčovými slovy PROGRAM a BEGIN. Dále uvedeme jméno proměnné a její typ (viz tabulka), oddělený dvojtečkou, např. VAR x : integer;

Hodnotu do proměnné přiřadíme znaky :=, např x:=10;
Při práci s proměnnými můžeme používat matematické operátory * / + - ( )

Typ proměnné Rozsah Popis
Integer -32768 až +32767 Pouze celá čísla
Longint -2 miliardy až +2 miliardy Pouze celá čísla
Real hodně Lze i reálná čísla (desetinná)
Char
ZnakyUkázkový program

Program Promenne;
Var a : Integer;
    b : Longint;
    c : Real;

Begin
  a:=1;
  b:=120;
  c:=a*10-b;
end.

Příkaz VAR říká, že budeme chtít v paměti vyhradit místo. Proměnnou jsme si nazvali a a její typ je INTEGER, tzn. do a můžeme zapsat číslo od -32768 až do +32767.
Dále jsme vytvořili proměnnou b s větším rozsahem a proměnnou c, která může obsahovat i desetinná čísla.
Každou proměnnou, kterou budeme v programu používat, MUSÍME nejprve definovat příkazem VAR.
Mezi BEGIN a END opět píšeme hlavní kód. Nejpve do a uložíme hodnotu 1 příkazem :=. Do b hodnotu 120 a do c výsledek výpočtu a*10-b (v našem případě 1*10-120 což je -110).
Hodnoty, které jsou uloženy v proměnných, můžeme v průběhu programu měnit, proto se jmenují proměnné.

Tento program nic nevypíše na obrazovku (neobsahuje totiž příkaz write nebo writeln.

Cvičení:

  • Přidejte do programu další proměnnou. Jméno bude x a její typ budou malá celá čisla. (rozhodněte, který typ to tedy bude, integer, longint, real) a potom do ní uložte hodnotu 500.
  • Přidejte reálnou proměnnou jménem polomer a uložte do ní hodnotu proměnné x dělenou 25.
  • Přidejte reálnou proměnnou S a přiřačte do ní obsah kruhu s poloměrem, který je uložen v proměnné polomer. Tzn. zapište vzorec Obsah = Pi krát Poloměr na druhou.
Tags: