Fraktály (Výzkumný úkol)

Po rešeršní práci o fraktálech následuje i moje další práce na toto téma, a to výzkumný úkol. Dozvíte se mnoho o měření dimenze fraktálů (mřížková dimenze, Hausdorffova dimenze).

Výzkumný úkol v PDF

OBSAH:
1. ÚVOD
2. HAUSDORFFOVA DIMENZE
2.1 Hausdorffova míra
2.2 Hausdorffova dimenze
2.3 Výpočet Hausdorffovy míry a dimenze
3. MŘÍŽKOVÁ DIMENZE (BOX-COUNTING DIMENSION)
3.1 Mřížková dimenze
3.2 Vztah mezi mřížkovou a Hausdorffovou dimenzí
3.3 Vlastnosti mřížkové dimenze
4. NUMERICKÝ VÝPOČET MŘÍŽKOVÉ DIMENZE
4.1 Postup
4.2 Kružnice, čtverec a hranice čtverce
4.3 Mandelbrotova množina
4.4 Juliova množina (c=-1+0i)
5. PROGRAMY
5.1 Generátor Mandelbrotovy množiny a množin Juliových
5.2 Program pro výpočet mřížkové dimenze
6. ZÁVĚR
7. LITERATURA