Fraktály (Rešeršní práce)

Od třetího ročníku na FJFI se věnuji fraktálům a jejich dimenzi. Pokud vás toto téma zajímá, tak nabízím ke stažení svoji rešeršní práci, která slouží spíše pro vytvoření přehledu o tématu.

Rešeršní práce v PDF

OBSAH:
1 ÚVOD
1.1 Fraktál
1.2 Soběpodobnost
1.3 Atraktor
2 KLASICKÉ FRAKTÁLY
2.1 Cantorova množina
2.2 Sierpinského trojúhelník a koberec
2.3 Kochova křivka
3 FRAKTÁLNÍ DIMENZE
3.1 Soběpodobnostní dimenze
3.2 Mřížková dimenze (box-counting dimension)
3.3 Hausdorffova dimenze
4 JULIOVY MNOŽINY (JULIA SETS)
4.1 Definice množiny
4.2 Prahový poloměr divergence
4.3 Vykreslení Juliových množin
4.4 Typy Juliových množin
5 MANDELBROTOVA MNOŽINA
5.1 Definice
5.2 Vlastnosti Mandelbrotovy množiny
5.3 Prahový poloměr divergence
5.4 Vykreslování Mandelbrotovy množiny
6 OBARVOVACÍ ALGORITMY (COLORING ALGORITHMS)
6.1 Únikový algoritmus (Escape-Time Algorithm)
6.2 Odhad vzdálenosti (Distance Estimator)
6.3 Únikový úhel (Escape angle)
6.4 Odhad zakřivení (Curvature estimation)
6.5 Statistiky
6.6 Orbitální pasti (Orbit traps)
6.7 Gaussovská celá čísla (Gaussian integer algorithm)
6.8 Konečné atraktory (Finite attractors)
6.9 Trojrozměrné efekty
7 FRAKTÁLNÍ KOMPRESE OBRÁZKŮ
7.1 Komprese
7.2 Dekomprese
8 ZÁVĚR
9 LITERATURA