Katakana Vše (Katakana All)


Celá Katakana / All of Katakana
(přehledná tabulka / nice table)
odkaz na seznam Hiragany / link to the list of Hiragana
hiragana

Tags: