Psaní Katakany (Writing Katakana) NA, NI, NU, NE, NO

V minulé lekci jsme se naučili řadu TA, CHI, TSU, TE, TO. V této lekci se naučíme NA, NI, NU, NE, NO. In previous lesson we learnt how to write TA, CHI, TSU, TE, TO. We will study NA, NI, NU, NE, NO in this lesson.
NA
NI
NU
NE
NO
Tags: