Psaní Katakany (Writing Katakana) KA, KI, KU, KE, KO

V minulé lekci jsme se naučili řadu A, I, U, E, O. V této lekci se naučíme KA, KI, KU, KE, KO. In previous lesson we learnt how to write A, I, U, E, O. We will study KA, KI, KU, KE, KO in this lesson.
KA
KI
KU
KE
KO
Tags: