Psaní Hiragany (Writing Hiragana) SA, SHI, SU, SE, SO

Minule jsme se naučili řadu KA, KI, KU, KE, KO. V dnešní lekci se naučíme SA, SHI, SU, SE, SO. In the previous lesson we have learnt how to write KA, KI, KU, KE, KO. In this lesson we will learn SA, SHI, SU, SE, SO
SA
SHI
SU
SE
SO
Tags: