Psaní Hiragany (Writing Hiragana) KA,KI,KU,KE,KO

Minule jsme se naučili řadu A, I, U, E, O. V dnešní lekci se naučíme KA, KI, KU, KE, KO. In the previous lesson we have learnt how to write A, I, U, E, O. In this lesson we will learn KA, KI, KU, KE, KO
KA
KI
KU
KE
KO
Tags: