Nějakej plevel (Some flower)

Nějakej plevel (Some flower)

Nějaký plevel v botanické zahradě v Liberci. Musel jsem zkusit, jak smrdí Smiling
Some flower in a botanical garden in Liberec. I had to try how it smells.

Tags: