Mandelbrotova a Juliovy množiny (Mandelbrot and Julia Sets)

Obrázky Mandebrotovy množiny a množin Juliových vygenerované pomocí mého programu.

These pictures were created using my own generator.