Samurajský dům

Samurajský dům

Samurajský dům, ve kterém bydleli samurajové nižších hodností, ti s vyššími bydleli v hradě.