Svatyně při odlivu

Svatyně při odlivu

Svatyně při odlivu.